1. Müügitingimused ja nende kehtivus


Müügitingimused kehtivad Walde AS e-poe klientide ja Walde AS  vahel ( v.a. kliendid kellega on sõlmitud eraldi ostu-müügi leping), kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.

Lisaks käesolevatele müügitingimustele reguleerivad Walde AS e-poest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

Walde AS jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades. Nimetatud muudatusi kajastatakse Walde AS veebilehel.

 

Walde AS e-pood on mõeldud eelkõige meie lepingulistele klientidele. Siiski on võimalik oste sooritada ka eraisikutel, selleks ei ole tarvis omada registreeritud kontot. Müügitellimuse täitmiseks küsitakse kliendilt vaid selle täitmiseks vajalikke andmeid (vt Privaatsuspoliitika). 

 

2. Hinnad


Hinnad Walde AS e-poes ei sisalda käibemaksu 20%, hindadel on sellele tähelepanu pööramiseks ka viide (+km).
Kuvatud soodusprotsendid on ümardatud kahe komakohani.

 
3. Tellimuse vormistamine


Toodete tellimiseks leidke sobivad tooted ja lisage need ostukorvi. Oma ostukorvi sisu saate vaadata, kui vajutate veebilehe päises asuvale ostukorvi ikoonile.

Ostukorvis olevate toodete koguseid on võimalik muuta, kirjutades koguse lahtrisse soovitud toodete arvu. Tooteid saate ostukorvist eemaldada vajutades samal real asuvale ristile.

Enne tellimuse vormistamist palume valida paki kohaletoimetamiseks sobilik tarneviis.

Tellimuse vormistamiseks vajutage nupule „Tellima“. Kui olete juba Walde AS  e-poe registreeritud kasutaja, siis logige kontole sisse. Kui tellite tooteid esimest korda, siis täitke vaid tellimuse kinnituse kõrval olev vorm.

Tellimuse kinnitamiseks vajutage nupule „Esita tellimus“. Seejärel vormistatakse teile ettemaksuarve, mille saate tasuda kohe pangaülekandega. Tellimuse kinnitus ja arve koopia saadetakse teie e-posti aadressile.

Tooted postitame pärast arve tasumist.

 

4. Müügilepingu jõustumine


Ostja seob ennast tellimuse ja selle eest tasumisega pärast vajutamist nupule „Esita tellimus”.

Müügileping jõustub hetkest, kui tellimuse kogusumma on laekunud Walde AS arveldusarvele.

 

5. Kohaletoimetamine


Pärast müügilepingu jõustumist (Ostjapoolset arve tasumist) komplekteerib Walde AS tellimuse ning tarnib selle vastavalt teie poolt valitud tarneviisile

 

Transpordi käigus vigastada saanud tooted, kuid mitte tootepakendid, asendatakse Kliendile. Juhul, kui toote asendamine peaks osutuma võimatuks, hüvitatakse Ostjale kauba maksumus.

Walde AS ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest,

 
6. Tagastamisõigus


Walde AS e-poest ostetud toodetele kehtib alates kauba kättesaamisest 14-päevane tagastamisõigus. Juhul kui e-poest tellitud toode Ostjale ei sobi, võib ta selle põhjendusi esitamata e-kauplusesse tagastada.

Kauba tagastamiseks kontakteeruge Walde AS-iga telefonil 6610707 või saatke taganemisavaldus aadressile walde@walde.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

Vastavalt Tarbijakaitseameti juhistele (vt. siia) ei kehti tagastamisõigus kõigile toodetele. Tagastatavad tooted peaksid olema kasutamata ja pakend terve ja kahjustamata.

Juhul kui osutub möödapääsmatuks, et Ostja peab kauba enda kulul tagasi saatma, hüvitatakse Ostjale tagastatava kauba maksumus koos saatmiskuluga hiljemalt 14 päeva jooksul alates toote tagastamise avalduse kättesaamisest.

Lisaks ei kehti 14-päevane taganemisõigus kaubale, kui:

toode on valmistatud arvestades konkreetse Ostja isiklikke vajadusi;
toode on valmistatud Ostja esitatud tingimuste kohaselt;
toode on segatud või ühendatud mingi teise toote või kaubaga, nii et neid ei saa enam teineteisest eraldada;
toodet on kasutatud majandus- ja kutsetegevuse eesmärgil;
rikke on põhjustanud seadme vale kasutamine (juhendi järgimata jätmine);
seadet on kasutatud sobimatu voolupingega;
tootel on mehaanilised vigastused või see on purunenud (nt kukkumise tõttu);
tegemist on seadme normaalse kulumise ning vigade korral, mis ei halvenda seadme väärtust ega kasutust;
seadet on parandanud maaletooja poolt mittevolitatud hooldaja.
Kui selgub, et Ostja ei ole saanud tellitud toodet, kaup ei vasta e-poes olevale kirjeldusele või tootel ilmneb viga, siis ei pea Ostja tegema taganemisavaldust 14 päeva jooksul, vaid võib kasutada seadusest tulenevat pretensiooni esitamise õigust.

 

7. Ostetud kauba/toodete kasutamine majandus- või kutsetegevuse eesmärgil (k.a juriidiline isik)


Juhul kui ostetud toodet on kasutatud majandus- või kutsetegevuse eesmärgil või on olnud ostjaks juriidiline isik, siis tavaline pretensioonide esitamise kord ei kehti. Nimetatud juhtumiste korral on reeglina pretensioonide esitamise aeg 6 kuud või rohkem, kui tootja on nii lubanud. Selle perioodi jooksul tootjapoolsete defektide ilmnemisel toode asendatakse või remonditakse.

Tooteid ei asendata kui:

toode on valmistatud arvestades konkreetse Ostja isiklikke vajadusi;
toode on valmistatud Ostja esitatud tingimuste kohaselt;
toode on tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel kasutamiseks kõlbmatu või see on olnud kasutusel või avatud (kosmeetikatooted jms);
toode on segatud või ühendatud mingi teise toote või kaubaga, nii et neid ei saa enam teineteisest eraldada;
rikke on põhjustanud seadme vale kasutamise (juhendi järgimata jätmine);
toodet on kasutatud sobimatu voolupingega;
toodet on mehaanilised vigastused või see on purunenud (nt kukkumise tõttu);
toote normaalse kulumise ning vigade korral, mis ei halvenda seadme väärtust ega kasutust;
toodet on parandanud maaletooja poolt mittevolitatud hooldaja.
 

 

8. Pretensioonide esitamise kord


Walde AS vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Walde AS kohustus.

Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, saates e-kirja aadressile walde@walde.ee või helistada telefonil: +372 6610707.

Pretensioonis tuleb ära märkida:

1) Ostja nimi ja kontaktandmed;

2) Kaebuse esitamise kuupäev;

3) Kauba puudus;

4) Walde AS-ile esitatav nõue;

5) Viidata tuleb tehingu sooritamist või garantiid tõendavale dokumendile või lisada selle koopia kaebusele.

Walde AS vastab pretensioonile kirjalikult 15 päeva jooksul pärast Ostjapoolse pretensiooni kättesaamist. Kui Walde AS-il ei ole võimalik 15 päeva jooksul Ostja pretensioonile vastata, teatatakse sellest kirjalikult koos põhjenduse ja tähtajaga, mis ajaks vastus saadetakse.

Walde AS ei vastuta Ostja süül toote puuduste tekkimise eest, puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase hoiustamise või kasutamise tulemusena. Puuduste hulka arvestatakse toote puudusi, kuid mitte tootepakendi puudusi.

Juhul kui toode ei vasta lepingutingimustele, tal esineb puudusi või rikkeid, on Ostjal õigus nõuda toote parandamist või asendamist. Juhul, kui toote parandamine või asendamine ei ole võimalik, ebaõnnestub või põhjustab Ostjale põhjendamatuid ebamugavusi, on Ostjal õigus lepingust taganeda ja nõuda raha tagastamist.

Kohtuvälise lahendi leidja internetipõhiste tarbijavaidluste lahendamisel  vastavalt Euroopa parlamendi ja nõukogu (EL) määrusele 524/2013: vajuta siia.

Kui ostja ja Walde AS ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole.

Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.