Waldest on võimalik kaup kätte saada 24/7. Selleks on meil oma pakikapp, kuhu saab kauba ette tellida ning mistahes kellaajal järgi tulla.
Kui soovite kaupa kätte saada pakikapist, siis valige kaupa tellides kohaletoimetmis viisiks Walde Pakikapp. Siis paneme teie tellitud kauba pakikappi ning saadame teile koodi.
Kauba kättesaamiseks on Walde välisukse juures 2N fonopaneel, kuhu tuleb sisestada kood. Avaneb välisuks ning esikus olev pakikapp.
Kui peaks esinema probleeme, saab 2N fonopaneelilt helistada ka meile.